8. Loe jutuke läbi!

             Suplemas II         Kalju Saaberi järgi


     "Vees on nii mõnus, et sure või ära," ohkas esimene sauruselaps lüüriliselt.
     "Mis asi see surm on?" päris teine.
     "Kust mina seda tean!"
     "Siis ära räägi ka!" viskas teine vastu.
     "Surm on siis, kui upud ära," tähendas Pisike.
     "Aga ma ei oska uppuda," kostis teine sauruselaps.
     "Ujume hästi palju ja hästi kaugele," õhkas esimene sauruselaps.
     "Põrutame kohe keset järve," lisas teine.
     "Kas see pole ohtlik," väitis esimene. "Sinna võib sisse vajuda."
     "Kas ikka kõike tohib?" kahtles Pisike.
     "Kes see keelab?"
     Jah, 70 miljonit aastat tagasi ei keelanud tõepoolest keegi lapsi kaldast kaugele ujuda. Nõnda sulistasid nad järve risti-põiki läbi.

     Leia viimasest lõigust 4 pikemalt kõlava lihttäishäälikuga sõna ja kirjuta need.
     Sõnas kõlab täishäälik:
     * ülipikalt:..................................................................
     *pikalt: ......................................................................
9.Täida lüngad lauses.
   Milliseid lauselõpumärke leidub palas?
   
     Kas ....ulle meeldib orav? ....rav elab meie metsades. ....alle meeldib hüpata puudel. ....aata, seal ta on!

    Lauset alustan alati .................... tähega ja lõpetan lauselõpumärgiga ......., ......... või ........ .