2.Ühenda esimese tulba sõna teise tulba mingi sõnaga nii, et tekiks liitsõna!
MERE
MAA
JÕE
LOOMA
TAIME
PIND
KALLAS
LEHT
LUU
TÄNA
VANA
AJA
EEL
AEG
PÄEV
LUGU
AEG

3.Kirjuta saadud liitsõnad üles!

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Joonista ühe saadud sõna kohta pilt!

 

 

 

 

4.Muuda sõnade järjekorda ja moodusta liitsõna!

KIHT    MAA   PINNA     AJA    EEL    LUGU

.............................................................................................

..............................................................................................