5

dino2-4-1.jpg (3920 bytes)

3

viis on suurem kui kolm

2

dino2-4-2.jpg (3863 bytes)

4

kaks on väiksem kui neli

3

dino2-4-3.jpg (4085 bytes)

3

kolm on võrdne kolmega

3.Võrdle <, >, =

 
4
 
6
6
 
2
2
 
3
3
 
2
8
 
5
7
 
9
4
 
4
6 <
 
<
 
 
>
 
> 10
 
< 4 <
 
9 >
 
>
 
4.Lahenda võrratused. Värvi vastused.
2 + m < 8

m =

0 1 2 3 4 5

7 - n > 4

n = 0 1 2 3 4 5

3 + a < 9

a =

0

1

2

3

4

5

6 - i > 3

i= 0 1 2 3 4 5
5. Leia võrratusse mõni sobiv arv.
2-1-2-m-5.jpg (4348 bytes)2-1-2-m-11.jpg (3457 bytes) > 7 + 7
2-1-2-m-9.jpg (3448 bytes)+ 5 > 7 + 2-1-2-m-8.jpg (2683 bytes) > 11
2-1-2-m-7.jpg (2548 bytes)+ 6 <2-1-2-m-8.jpg (2683 bytes)+2-1-2-m-10.jpg (3305 bytes)
2-1-2-m-10.jpg (3305 bytes)+ 5 > 7 +2-1-2-m-8.jpg (2683 bytes)
8. Kasutades antud võtit, asenda üks kujund teisega ja joonista muster uuesti.
2-1-2-m-13.jpg (24104 bytes)