LIIDETAV          LIIDETAV        SUMMA
       5         +           2          =          7
Arvud, mida liidame, on LIIDETAVAD.
Liitmise tulemus on SUMMA.


4. Arvuta.
2 + 5 = .....
3 + 4 = .....
4 + 6 = .....
6 + 2 = .....
7 + 2 = .....
5 + 4 = .....
2 + 8 = .....
3 + 7 = .....
1 + 4 = .....
8 + 2 = .....
3 + 6 = .....
5 + 3 = .....
9 + 1 = .....
7 + 3 = .....
2 + 3 = .....
1 + 8 = .....
4 + 1 = .....
8 + 2 = .....
3 + 6 = .....
5 + 3 = .....

5. Leia sobivad arvud.
10 7 9 8 6
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....

6. Mida söövad vasakpoolsed dinosaurused?
2-1-3-11.jpg (2139 bytes)   4+3   6+4   6+1   2+5   2-1-3-9.jpg (1681 bytes)
9+1   8+2   7+3   5+5   4+6
  5+5   7+1   2+8   3+7   2-1-3-11.jpg (2139 bytes)
2-1-3-9.jpg (1681 bytes) 7+2   5+6   8+0   0+11   10+2
  1+10   4+7   1+10   4+7   2-1-3-12.jpg (2474 bytes)
3+8   0+7   11+0   1+2   10+1
  2+9   2+4   1+1   1+11   2-1-3-9.jpg (1681 bytes)
11+1   6+5   1+2   2+10   10+2
2-1-3-14.jpg (2993 bytes)   1+1   8+3   4+8   7+3   2-1-3-14.jpg (2993 bytes)
10+1   7+4   6+2   5+7   5+5
  9+2   6+6   5+5   8+4  
2-1-3-12.jpg (2474 bytes) 10+2   9+3   7+5   6+6   10+1 2-1-3-13.jpg (2740 bytes)
  11+1   2+2   3+9   10+1