3. Loe jutuke läbi ja vasta küsimustele!


                 Munas ja maailmas II      Kalju Saaberi järgi


     "Tere tulemast hele-heledasse maailma!" rõõmustas esimene sauruselaps teist nähes. "Mul hakkaski juba üksinda kole igav."
     "Tere ise ka," kohmas teine, "ole siis poiss või plika."
Mõnda viivu tunnistati teineteist ning siis hakati Liivakalda all ringiratast vahtima.
     Kollakashall kuum haudeliiv paiknes kõrge Liivakalda all, mida oli silmadega raske üle mõõta. Nende pead kõlkusid alles nõrga kaela otsas. Ei saa ju kohe pihta, kus maailma ülemine, kus alumine pool, mis püsti, mis pikali.

   
4. Mis sa arvad, mida vastkoorunud sauruselapsed kõige esimesena siin maailmas näha võisid?

5. Millistest sõnadest koosnevad järgmised liitsõnad:

maailm = maa + ilm
sauruselaps = ...................................................................
liivakallas = ......................................................................
kollakashall = ...................................................................

6. Leia need liitsõnad ülal asuvast jutukesest ja jooni.

     Joonista üks kena vastkoorunud sauruselaps ja pane talle sobiv nimi.