Loomad enne ja nüüd

    
     Maailm muutub. 
     Kui muutus loodus, muutusid ka loomad, kes Maa peal elasid.      

2-1-5-1.jpg (107159 bytes)

1. Ühenda sarnased loomad paarideks!
2. Värvi need loomad, kes elavad ka praegu?

3. Kirjuta iga numbri taha paarilise number.

1 -.......
2 -.......
3 - ......
4 - ......
5 - ......
6 - ......
7 - ......

8 - ......
9 - ......
10 - ......
11 - ......
12 - ......
13 - ......
14 - ......


4. Võrdle loomi paarides.
Mõtle, miks võis nende loomade välimus aja jooksul muutuda.