3. Loe jutuke läbi ja vasta küsimustele!

                              Suplemas I            Kalju Saaberi järgi

 

     Kord otsustasid väikesed saurused palava ilmaga suplema minna. See oli üks õige tegu, eks ole?
     Nad vantsisid läbi vesise salu ja siis läbi kõrge mammutipuumetsa, mis kasvas juba enne mammuteid. Peagi avastasid nad ilusa mägijärve nimega Loch Ness.
2-1-5-2.jpg (22453 bytes)
     Vesi oli kitsas ja käärulises järves soe nagu beebivannis. Kallastel kasvasid hiiglasuured palmitaolised puud. Vee piiril õitsesid osjad, levitades oma raskeid ja magusaid lõhnu.
     Muna oli sauruselapsele ujumisoskuse maailma kaasa andnud ja nad tormasid kohe vette.


     Leia jutu teisest lõigust järve nimi. Kirjuta see ja veel mõne järve nimi, mida tead.
Järved: ...................................................................
...............................................................................
    Missugune b-, d- ja g-tähtede ühine reegel sulle meenub, kui loed sõna beebivannis?

.........................................................................
.........................................................................

Kirjuta veel mõni selline sõna, kus b, d, g on sõna alguses!
.................................................................................
.................................................................................