Kes olid dinosaurused?

     Kaua aega enne inimesi elasid Maal dinosaurused.
     Oma nime said nad kreeka keelest:
  
deinos ~ kole      sauros ~ sisalik.

    Tegelikult ei sarnanenud saurused sisalike ega teiste roomajatega.

    Saurused said nimed välimuse järgi.
     Nime andmisel kasutasid teadlased kreeka- ja ladinakeelseid sõnu:
    
2-1-6-1.jpg (61051 bytes)
       
dino
- kohutav
          sauros - sisalik
          stego - plaatidega kaetud
          apato - petlik
          tyranno - türann, julmur
    
     Kõiki saurusi pole kindlasti veel leitud.
    Joonista, millist saurust sa tahaksid leida!








     Minu sauruse nimi on ..................................................
     Ta oskab .....................................................................
.........................................................................................
     Ta sööb .......................................................................
.........................................................................................