5. Kirjuta puuduvad arvud.
  1 2     5   7   9       13 14       18   20

6. Võrdle, kasutades märke > , < , = .  
17 ......13
19 .....17
14 .....8
17 .....18
18 .....16
12 .....14
20 .....20
11 .....15
19 .....20
20 .....19
14 .....16
16..... 14
4 .....11
11 .....10
10 .....10
17..... 15
20 .....10
17 .....14
8 .....18
17 .....15
17 .....9
20 .....19
19 .....9
11 .....15
14 .....6
12 .....14
16 .....16
7 .....11
13 .....19
15 .....15
17 .....18
20..... 7

7. Leia sobiv arv.
17 >.....
17 <.....
17 =.....
12 <.....
14 =.....
14 <.....
14 >.....
19 <.....
18 =.....
18 >.....
18 <.....
0 <.....
15 >.....
16 =.....
20 >.....
0 =.....
.....> 1
.....< 19
.....> 4
.....> 20

8. Nuputa.

 


2-1-7-15.jpg (20411 bytes)

 

    Millised arvud asuvad...

* ristkülikus, aga mitte ringis, ruudus ega kolmnurgas
............................................
* kolmnurgas, kuid mitte ruudus ega ristkülikus ..............................................
* ruudus, kuid mitte ringis ega
kolmnurgas;.........................
* ringis, kuid mitte kolmnurgas
ega ruudus;.......................
* ruudus, kuid mitte ristkülikus
ega ringis.................................