4.Võrdle!

 

 

 

 

 2-1-7-9.jpg (19749 bytes)
Rohusööjad saurused

2-1-7-13.jpg (14662 bytes)


Lihasööjad saurused

Kas liikusid kahel- või neljal jalal?  

 

 
Milline oli nahk?

 

 
Millised olid hambad?

 

 
1. Lõika papist kaks paari sauruselõugu.
2. Kleebi ühele saurusele rohusööja ja teisele lihasööja hambad.
3. Et lõuad liikuda saaksid, kinnita need knopkaga tahvli külge!

2-1-8-3.jpg (41142 bytes)