1. teema: Dinosaurused.

Tsükli eesmärk: Teadvustada, et tänapäeval elavad olendid erinevad mineviku loomadest ja taimedest. Väljasuremine võib tabada ka tänapäeva elusolendeid. Kas saame väljasuremist peatada?

Oskused: Teemaringi eesmärk on panna laps uurima. Õpetatakse informatsiooni kogumist, vaatlemist ja sünteesimist ning probleemide lahendamist.

Emakeel: Suur- ja väiketähtedega teksti lugemine, kirjatähtede kirjutamine, käekirjalise teksti lugemine, häälikute pikkuse kordamine, kirjatehnikaharjutused.

Matemaatika: numbrite kirjutamine, liitmine ja lahutamine 100-piires, arvu 0 liitmine ja lahutamine.

Mõisted: liidetav, summa, vähendaja, vähendatav, vahe; arvude võrdlemine ja järjestamine.