11.Mida loomad eluks vajavad?

Arutelu, milliseid asju vajavad loomad et mitte välja surra.

Ringmäng: elusolendite vajadused.
Lapsed võtavad ringi, hoides kätest kinni.
Nad kujutavad ühte elusolendit.
Iga laps saab sildi, millel on kirjas elusolendile eluks esmatähtsad asjad (toit, õhk, vesi, elupaik, kaaslased). Õpetaja laseb kordamööda elusolendil puudust tunda elutähtsatest komponentidest - vastava sildiga lapsed tulevad ringist ära, nii, et elusolendit märkiv ring katkeb.

Mäng: Tugevamad jäävad ellu
Üheks tunniks on lapsed mitte inimesed, vaid loomad. Nad võivad ise valida, millisesse liiki nad kuuluvad, kuid tähtis on, et nad oleksid kõik ühest liigist.
Nii, nagu looduseski, on ühed loomad tugevamad, teised nõrgemad. Mõned loomad võivad olla vigastatud (longata, olla pimedad).Otsustatakse, kes on kui tugev. pimedatel seotakse silmad kinni, lonkajatel jalg või käsi sidemesse.
Seejärel valab õpetaja klassipõrandale "toidu" - selleks võivad olla pallid, klotsid, lülid, paberitükid vms. käepärane materjal. Päris toidu kasutamine pole soovitav.
Nüüd hakkavad loomad toituma, kuni õpetaja hüüab, et aeg on lõppenud.
Näiteks, kui lapsed on mammutid, siis hüüab õpetaja:"Koopakaru tuleb!"
Seejärel loetakse kokku, kuimitu eset iga loom korjas.
Näiteks mammut, kes korjas 30 paberitükki, on terve järgmise aasta terve.
20 paberit - pool aastat
10 -vähem paberit - 3 kuud
Arutame, mis juhtub loomadega, kes on nõrgad, ega leia süüa.

Emakeel.

Lisaks lihthäälikupikkuse tähelepanu all hoidmisele võiks kordavalt pöörata tähelepanu ka lausete piiritlemisele, jutustavale ja küsilausele. Lehele võiks lisada, kas enne või pärast küsimusi, näiteks lünklause: Lauset alustan alati ......... tähega ja lõpetan lauselõpumärgiga ...... , ....... või ........ .