12.Miks me ei taha, et loomad välja sureksid?

Ilma loomadeta oleks maailm vaesem, järg võib jõuda ka inimese eneseni, sest looduses on kõik elusolendid omavahel seotud.
Ükski loom pole looduses mittevajalik.

Väljasuremine.

Aegade jooksul on paljud looma ja taimeliigid välja surnud. Paljud olendid on sattunud hävimisohtu, sest inimesed on hävitanud nende eluks vajalikud tingimused. Väljasuremist saab takistada, paljundades looma ja taimeliike tehistingimustes. Kõige tähtsam on aga hoida praegused looduskeskkonnad puhtana.

Kuidas inimesed kaitsevad hävimisohus liike?

Rääkida, kuidas inimesed kaitsevad hävimisohus liike : looduskaitsealad, loomaaiad loomade säilitamise, uurimise ja paljundamise kohana,botaanikaaiad. Piisoni lugu.

Külaskäik loomaaeda .

Minna loomaaeda vaatama, milliseid haruldasi loomi seal säilitatakse ja paljundatakse.

Emakeel.

Seoses "Piisoni looga" võib kordavalt juhtida tähelepanu sõnade loomaaed ja suursündmus abil veel kord nende kirjapildist saadavale teabele, et aae ja rs ei ole täis- ja kaashäälikuühendid. Miks?