13.Millised loomad on hävimisohus?

Mis on "Punane raamat".
Hävimisohus liigid on kantud "Punasesse raamatusse". Tutvustada seda.
"Punane raamat" on ohustatud ja haruldaste taime-, seene- ja loomaliikide (alamliikide, vormide) nimestik. Iga liigi kohta on lisatud ka andmed sellest liigist ja päästeprogramm.
Ohustatuks peetakse otseses väljasuremisohus olevaid elusolendeid. Väljasuremisohus olevate liikide arvukus on kriitiliselt väike. Nende eluala (levila) on muutunud väga väikseks.
Mõned liigid on väga haruldased, sest nad elavad vaid üksikutes paikades.
"Punase raamatu" ülesanne on juhtida kaitset vajavatele liikidele tähelepanu. "Punasesse raamatusse" koondatakse kokku andmed ohustatud liigi kohta. Nende andmete põhjal saab korraldada liikide kaitset ja taastamist.
"Punasel raamatul" pole seaduse jõudu, ta on vaid soovituslik raamat.
"Punases raamatus" paigutatakse liigid erivärvilistele lehekülgedele, olenevalt nende ohustatuse astmest:
punased lehed - väljasuremisohus liigid
kollased lehed - väheneva arvukusega riigid
valged lehed - suhteliselt haruldased liigid
rohelised lehed - hävimisohust päästetud liigid
hallid lehed - liigid, mis on tõenäoliselt ohustatud, kuid neid on vähe uuritud
"Punaseid raamatuid" täiendatakse kogu aeg.

Millised loomad on hävimisohus.

Lapsed valivad endale looma ja teevad järgmiseks tunniks temast kirjaliku referaadi:

Looma pilt
Looma nimi
Millisel maal elab?
Kus ta elab?
Kus on tema pesad?
Mida ta sööb?
Mida sa temast veel huvitavat tead?

Referaadi tegemisel võivad lapsed kasutada vanemate abi ja teatmeteoseid (ENEKE, EE, Loomade elu, Ei või olla! jt., Tallinna Loomaaed, Eesti selgroogsed).

Hävimisohus loomaliigid: koaala, kukkurkurat, kiivi, nokkloom, sipelgasiil, ninasarvik, gorilla, kääbusjõehobu, panda, lumeleopard, morsk, kotik, piisop, lendorav, orangutang, india elevant, muskusveis, sinivaal jt.
I kategooria kaitsealused loomaliigid Eestis on:
ebapärlikarp - Margaritifera margaritifera
must-toonekurg - Ciconia nigra
merikotkas - Haliaetus albicilla
madukotkas - Circaetus gallicus
kaljukotkas - Aquila chrysaetos
kalakotkas - Pandion haliaetus
rabapistrik - Falco peregrinus
rabapüü - Lagopus lagopus
lendorav - Pteromys volans
euroopa naarits - Mustela lutreola

Teeme "Punase raamatu"
Teisel tunnil jutustavad lapsed kaaslastele oma loomast, nende referaadid köidetakse kokku "Punaseks raamatuks".

Emakeel.

Miks on "Punane raamat" jutumärkides?