2.Kui vanad on kivistised?

Kuidas sattusid kivistised maapõue.
Sadade miljonite aastate jooksul on elusorganismide pideval kaastegevusel välja kujunenud maapind - muld, turvas, lubjakivi, süsi ja settekivimid.
Igale Maa ajaloo järgule olid iseloomulikud erinevad loomad ja taimed.
Järkjärgult koos setete kuhjumisega on maapõue sattunud kivistised .
Kui leiame loomade ja taimede kivistisi maa seest, võime nende asupaiga järgi kihtides öelda, mis ajajärgust nad pärinevad.
Lapsed teevad settekihtide mudeli kas plastiliinist või liivast ja arutlevad, milline kiht võis sellel tekkida kõige varem. (alumine)

Settekihtide mudeli tegemine värvitud liivast
Teeme klaaspurki settekihtide mudeli värvitud liivakihtidest.

Kivististega settekihi ja selle läbilõike tegemine.
Teeme settekihimudeli plastiliinist ja makaronidest. Plastiliinilehekeste vahele paneme erinevaid makarone - kivistisi. Kõige lõpuks teeme lõike läbi kihtide ja vaatleme.
Kuidas määratakse settekihtide järgi kivististe vanust?
Kust leida kõige vanemaid settekihte?

Settekihi mudel prügikastist.
Korjame nädala jooksul puhtasse prügikasti pandud läbipaistvasse kilekotti prahti. Kui kilekott kastist välja võtta, on näha erinevaid ladestusi.

Emakeel
Võiks veel pöörata tähelepanu liitsõnadele, nende lugemisele ja tähendusele. Sõnaselgitustest lisaks veel ürgne, täpsustada üksteise. Koostada nende sõnadega lauseid.