3.Kuidas tekivad kivistised?

     Maa kihtides on tihti mitmesuguseid jäljendeid ja jälgi. Need on võtmeks mineviku taastamisel. Võib leida kunagi pehmele mudale langenud vihmapiiskade ja raheterade jälgi, madalale kaldale jooksnud lainete jälgi ja mis kõige põnevam - elusolendite jälgi.
     Hõljuv vetikas suruti vastu põhja, ja miljonite aastate pärast leiame kiltkivil peene vöödi - tema jäljendi.
     Muistsel ajal sooritas ussike maa sees oma teekonda ja meie leiame tema käigu, pika tühja torukese kõvastunud kivimis.
     Keegi neljajalgne loom, kes ei sarnane ühegi praegu elavaga, jooksis mööda jõekallast joogikohale, ja tänapäevani me näeme tema jälgi.

Millised kivistised võivad olla ?

     Maa kihtides võime leida mineviku taimi ja loomi. Tõsi küll - puutumatult, tervetena säilinud organisme leidub väga harva. Tavaliselt säilivad ainult organismide skeletid - luud, kilprüüd, karbid.
     Sageli ei säili isegi skelett - see kõduneb ja selle asemele jääb kivimisse tühi õõnsus - looma täpne jäljend kivis. Kui see tühik täitub hiljem mingi ainega, mis kivistub, saame kivis olevast jäljendist looma täpse jäljendi.
    Kõiki taimede ja loomade jäänuseid, mida võime leida Maa kihtides, kõiki säilinud skelette ja jäljendeid kunagi elanud loomadest nimetatakse kivististeks.

- Kivististeks võivad olla mineraliseerunud luud.
- Kivistised võivad olla jäljendid.
- Jäljendid võisid täituda mineraalidega, nii et tekkis äratõmme jäljendist.

     Mitmesugustes Maa kihtides leitakse kivistisi erineval hulgal.
     Mõnedes kihtides pole kivistisi üldse.
     Teiste kivimite kihtides, näiteks liivakivis, on kivistised nagu juhuslikult puistatud kihti moodustavasse ainesse.
     On ka selliseid kihte, nagu näiteks paekivi, kus organismide jäänused moodustavad tihedate massidena ise kihi peaosa.

Kuidas jäljendid tekivad?

Lapsed teevad plastiliini (savi) sisse jäljendi teokarbiga (või muu esemega).
Võrdlevad jäljendit esemega, mis selle jäljendi tekitas( sarnasused ja erinevused).
Tilgutada õlitatud jäljendisse küünlavaha. Võtta tardunud äratõmme vees jäljendist välja. Võrrelda äratõmmet jäljendiga (sarnasused ja erinevused).

Savist ehted jäljendi kujutisega.

Teha savist medaljon ja sellele jäljendi kujutis.

Emakeel

Selgitamist ja lausetes kasutamist vajavad sõnad: aegajalt, teokoda, küünlavaha, äratõmme, jäljend, süvend.