4.Vahel peab paleontoloog olema jäljekütt.
Tegutsemisjäljed.

Kõikidest loomadest jäävad järele tegutsemisjäljed. Need võivad olla jala- ja sabajäljed, pesad ja munakoored, toitumisjäljed, küünisejäljed puudel, väljaheited jms.
Näitena jäljed lumel, kopra näritud puud, karu küünisejäljed tähistamaks oma territooriumi.

Jälgede erinevused sõltuvalt käimisest ja jooksmisest ning astuja raskusest.
Pildil näed dinosauruse jalajälge.

 

Etteantud jäljemõistatuse lahendamine.
Kartulitemplitega jäljemõistatuse tegemine

Lapsed lõikavad kartulist jäljekujulised templid ja teevad oma kaaslastele jäljemõistatuse: (Kes sõi munad ära? Kes kelle ära sõi? Kas siin toimus võitlus? Kas need loomad olid sõbrad? Kas need olid ema ja poeg? Kuhu nad läksid?).

Emakeel.

Liitsõnade jäljekütt, jäljerida, jäljemõistatus, jäljekujuline; mammutiema, mammutipoeg; kartulitempel; mõnikord (vrdl. ükskord, igakord, teinekord) - tähenduse täpsustamine, lausetes kasutamine.
Edaspidi tuleks küll liitsõnale ajuti tähelepanu pöörata, ent mitte enam nii järjepidevalt.