7.Luukerest sauruseni.

Sauruseskeleti kokkupanemine tükkidest.
Kuidas sünnib leitud kivististe järgi terviklik saurusemudel?
Mida saab skeleti põhjal järeldada dinosauruse eluviisi kohta?

Dinosauruse mosaiigi kokkupanek.
Õpetaja peidab pappkarpi dinosauruse puzzle tükid (kasutada võib kas poest ostetud mosaiikmängu, või tükkideks lõigatud saurusepilti).
Karp suletakse kaanega ja tehakse kaane sisse nii suur auk, et käsi sisse mahub.
See karp on justkui maapõu, pilditükid aga dinosauruste luud.
Selgitada lastele, et paleontoloogid leiavad harva terviklikke skelette. Nad peavad tükkide järgi mõistatama, millise saurusega on tegemist..
Nüüd võib iga klassi laps võtta välja 5 tükki. Kas ta saab nende järgi oletada, millise saurusega on tegemist? Millisest kehaosast on tükid?
Ühiselt pannakse saurusepilt kokku.
Arutatakse, kus see saurus võis elada ja millest toituda.

Sauruseskelettide võrdlemine saurusepiltidega - äratundmismängud.

Papist skeleti järgi saurusemudeli tegemine savist.
Teadlased oskavad luukerede järgi taastada saurusevälisilme. Kas sina oskad?
Lõigata papist saurusefiguur ja katta see saviga .
Võib ka lihtsalt voolida savist sauruse.

Sauruse ja sisaliku kõnnaku võrdlemine ja isejäreletegemine spordisaalis.
Saurused ei olnud sisalikud nagu nende nimi väidab. Saurusejalad kinnitusid otse, sisalikel aga nurga all, nii, et kõht lohises vastu maad. Proovida mõlemat liikumisvarianti. Kumb on kiirem?

Saurusevoldik
Lapsed lõikavad välja pildikesed Tritseratopsi või Albertosauruse liikumisega.
Nad järjestavad pildid nii, kuidas saurus võiks liikuda.
Õpetaja kinnitab õigesti järjestatud pildid kirjaklambritega.
Kui nüüd tekkinud tillukest raamatut kiiresti lehitseda, tekib mulje sauruse liikumisest.
Vaata sauruste liikumist ka videotelt Tritseratops ja Albertosaurus.
Tritseratops 1 ja Tritseratops 2
Albertosaurus 1 ja Albertosaurus 2

Emakeel
Leida eelviimane tekstilõik ja sealt sõnad, milles on täishäälikuühend (5), ning märgistada need punase pliiatsiga.