9.Millest kivistised ei jutusta?

Milline oli sauruste nahk?
Näita lastele erinevate sauruste pilte. Kivistised ei jutusta meile, milline oli sauruste nahk.
Milleks läks saurustel vaja nahka?
Lapsed oletavad, millist värvi saurused olid ja teevad savist või plastiliinist sauruse nahamudeli.

Milliseid hääli saurused tegid?
Lase helilindilt kummalisi looduse hääli. Lapsed kujutlevad, millist häält saurused tegid.

egg.jpg (10829 bytes)Kas saurused hoolitsesid poegade eest?
Me teame, et dinosaurusepojad koorusid munadest.
Arutame, kui suured munad olid, ja kui kaua neid tuli haududa.
Võib-olla jätsid saurused oma munad liiva sisse ja need koorusid nagu kooruvad kilpkonnapojad?

Kas sauruseema hoolitses oma poegade eest?
On tõenäoline, et rohusööjad kandsid hoolt oma järglaste eest, kes olid abitud ja heaks saagiks kiskjatele.
Kiskjad saurused jätsid arvatavasti oma munad päikese kätte hauduma.
Lapsed võivad meisterdada saurusepesa, poega ja muna.
Arutame, mida võis üks saurusepoeg teha, kohe pärast munast koorumist.
Mida ta juba oskas ja mida ta pidi veel õppima? Kui kaua aega võttis, et temast suur saurus saaks.
Arutame, missugune on dinosauruse elu sünnist surmani. Loeme ette laste kirjutatud jutud sauruste elust.
Kas kõik saurused surid vanadussurma?
Kuidas saurused ennast ohtude eest kaitsma pidid?
Sisalike munad

Muna
Jaga lastele munakujulised paberilehed. Arutatakse, et muna meenutab ovaali.
Lapsed joonistavad paberi ühele küljele saurusepoja, kes selles munas on.
Seejärel lõikavad nad muna sikisakilisteks tükkideks ja panevad tükid ümbrikku.
Õpetaja korjab ümbrikud kokku ja segab.
Seejärel saab iga laps ühe muna mõistatuse kokku panemiseks.
Mis sauruse poeg see võiks olla?


Geomeetriasaurus.
Kasutades kolmnurki, ringe ja ruute joonestame sauruse. Loeme kokku, mitu korda iga geomeetrilist kujundit kasutati.

Emakeel

Võiks alustada suulist tähelepanu pööramist pikemalt kõlavale häälikule (lihthääliku pikkusele pika ja ülipika hääldusvariandi eristamisega) tekstis olevate sõnade puhul (luud, roomajatel, sellel, milline, olla, plastiliin, proovi, koorusid, krokodillilapsed, hoolitsesid, häältest).