LIITMINE JA LAHUTAMINE KÜMNETEST ÜLEMINEKUGA
7. Arvuta.  
47 + 3 + 2 = .........  39 + 1 + 5 = .........    28 + 3 = .........  
28 + 2 + 5 = .........  57 + 3 + 1 = .........    39 + 5 = .........  
69 + 1 + 7 = .........  38 + 2 + 4 = .........    47 + 6 = .........  
26 + 4 + 3 = ........   26 + 4 + 4 = .........    56 + 7 = .........  

8. Arvuta. Kui vaja, jälgi joonist.   
                
29 + 1 = ........       29 + 5 = ...........        29 + 4 = ..........  
29 + 3 = ........       29 + 8 = ...........        29 + 9 = ..........  
29 + 7 = ........       29 + 2 = ...........        29 + 6 = ..........  
   
38 + 2 = ........       38 + 7 = ...........         38 + 6 = ..........  
38 + 5 = ........       38 + 0 = ...........         38 + 8 = ..........  
38 + 4 = ........       38 + 9 = ...........         38 + 3 = ..........  
   
47 + 3 = ........       47 + 4 = ...........         47 + 6 = ...........  
47 + 5 = ........       47 + 7 = ...........         47 + 8 = ...........  
47 + 0 = ........       47 + 9 = ...........         47 + 2 = ...........  

9. Kooli sööklas kaetakse laudu esimeseks söögivahetunniks 57-le lapsele, teiseks söögivahetunniks aga 6-le rohkem.  
Mitmele lapsele kaetakse laudu kaheks söögivahetunniks?  
.......................................................................  
Vastus: ........... lapsele.  

10. Sööklasse toodi 38 kg porgandeid, kartuleid aga 8 kg rohkem.   
Mitu kilogrammi juurvilja toodi sööklasse?  
........................................................................    
Vastus: ........... kg.