Pipi Pikksukk         Astrid Lindgreni järgi.
IV

kokk10.jpg (89151 bytes)      Kui Tommy ja Annika Segasumma suvilasse jõudsid, küpsetas Pipi parajasti piparkooke. Ta oli sõtkunud hiigelkuhja taignat ja vaalinud selle köögipõrandale laiali. Seal ta nüüd põrandal istus ja lõikas elu eest piparkoogisüdameid välja.
"Kas teate," ütles Pipi,"mis on õieti üks pannitäis, kui tahad küpsetada vähemalt viissada piparkooki.   

     Pipi oskas tõepoolest kärmesti tööd teha! Tommy ja Annika istusid puudekasti otsas ning jälgisid, kuidas ta üle piparkoogitaigna kihutas, kuidas ta kooke plaatidele loopis ja plaate ahju vuhistas. See oli nende meelest peaaegu nagu kinos.
"Klaar," lausus Pipi lõpuks ja virutas praeahju ukse viimase plaadi järel mürtsuga kinni.


3. Kirjuta lünka õiged sulghäälikud!

Ühel ilusal õh....u...ooli....ul oli Pi....i ku....sunud ....ommy ja Annika en....a juur....e ....ohvile ja pi....ar....oo....idele. Ta pa.....us kohvi veran....a....re....il. Kõi.... lille.... Pi....i aias lõhnasid. Härra Nilsson ronis möö....a veran....avõre.... üles ja alla. Ae....-ajal.... pis....is ka ho....une nina li....i, et ....ipar....oo....i saa....a.