4. Arvuta. Ringita vastused ülesande all ja lahenda mõistatus.    
    Mis sõna saad?   
29 + 5 = ..........                 56 + 6 = ..........   
83 -  6 = ..........                 63 -  7 = ..........   
54 + 9 = ..........                 84 + 7 = ..........   
92 -  8 = ..........                 65 -  7 = ..........   
91 -  2 = ..........                 52 + 9 = ..........                      ........................................   
 
5. Uuri kujundit ja täida lüngad.   
 Sellel kujundil on ............ külge,   
 .............. põhja ,  ............. tippu,   
 .............. serva.   See kujund on   
  ................................................  .
6. Värvi kujundid, mida vajaksid tetraeedri kokkukleepimiseks.   
 
7. Liida kõik joonisel näidatud arvud.   
   
   
   
   
    

Kirjuta saadud vastus siia ............. .

8. Meisterda kööki üks tore lauakaunistus - meelespea.   
Lõika välja tetraeedri pinnalaotus.    
Kaunista selle kõik küljed (kirjuta või joonista sinna midagi köögi-teemalist)   
ja kleebi kujund kokku.