Pipi peab sünnipäeva        Astrid Lindgreni järgi
                                    V
     Ühel päeval leidsid Tommi ja Annika kirjakastist kirja.
    "TMMI JA ANIKA JAUKS," seisis ümbrikul. Kui nad selle avasid, leidsid nad seest kaardi, millelt võis lugeda:
    "TMMI JA ANIKA TULLGU PIPPI JUURE SÜNIPÄÄVA PEULE OMME ÕHTU. RIETUS: MIS ISE TAHADE."
    Tommi ja Annika hakkasid rõõmu pärast keksima ja tantsu lööma. Nad said suurepäraselt aru, mis kaardile oli kirjutataud, ehkki kirjaviis oli pisut imelik.Pipil oli olnud kohutavaid raskusi kõige selle kirjapanekuga. Tõsi küll, tookord koolis polnud ta "I" tähte ära tundnud. Ometi ei saanud salata, et ta siiski natuke kirjutada oskas.                             *         *        *
                             
   Tavaliselt lippasid Tommi ja
Annika majja köögiuksest, kuid täna läksid nad eesuksest.
    Tommi koputas kombekalt uksele. Seest kostis kume hääl:
    "Kes otsib keset pilkast ööd mu aknast valguskiirt,
kas tuleb tont seal mööda teed või väike vaene hiir?"
kokk11.jpg (70070 bytes)

    "Ei, Pipi, need oleme meie!" hüüdis Annika. "Tee lahti!"
     Siis avas Pipi ukse.

4. Kirjuta pala esimese osa viimane ja teise osa esimene lause.
Tee värviliseks koma ja see sõna, mille ees koma seisab.
Mida sa nende sõnade kohta juba tead?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
5. Paranda vead Pipi kirjas.
Kuidas kirjutaksid sina selle kirja?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................