1. Värvi kujundid ja ühenda joone abil sobiva nimetusega. 
2. Vaata, mõtle ja võimaluse korral katseta. 
Kujuta ette, et mõlema kujundi  
kõrgus on 10 cm ja  
põhja läbimõõt on  6 cm. 
Kumba kujundisse mahub rohkem liiva? 
Põhjenda oma arvamust.
3. Lasteaia liivakastis oli 26 liivavormi. Neist 5 olid koonuse kujulised, 
   4 vormi olid silindri kujulised ja ülejäänud liivavormid olid püramiidi  
   kujulised.  
   Mitu püramiidi kujulist liivavormi oli? 
   ...............................................................................  Vastus :........ vormi. 
4. Anne ja Liia "küpsetasid" liivakastis liivakooke.  
    Anne tegi 38 kooki, Liia aga 6 vähem.  
    Mitu liivakooki tegi Liia? 
..........................................................  

Vastus: ......... kooki.