Väike Peeter       Uno Leies

Kas te teate - pikk on Peeter ?
Peeter pikk on täpselt meeter!

Meetri pikkust teame ammu:
isa astub pika sammu,
sammu pikkus ongi meeter.
Sama pikk on väike Peeter.

Kui ta korralikult sööb,
jookseb, võimleb, palli lööb,
siis ta kasvab veel üks meeter
ja on varsti - suur Peeter.

kokk16.jpg (41742 bytes)

2. Lõpeta lause viimase salmi järgi.

Peeter kasvab suureks, kui ta ...........................................

...........................................................................................

3. Milliseid riimuvaid sõnu on luuletaja selles luuletuses kasutanud?

.................................. - .....................................

.................................. - .....................................

.................................. - .....................................

4. Mitu silpi on esimese salmi igas sõnas?

5. Kirjuta luuletusest välja kaashäälikuühendiga sõnad.

...........................................................................................

...........................................................................................