Pikkusühikud
 
     Selleks, et mõõtmistulemused oleksid võrreldavad, tuleb  
kasutada kindlaksmääratud pikkusega mõõtuhikuid.  
     Pikkust mõõdame meetrites. 
 
MEETER ON PIKKUSE MÕÕTMISE PÕHIÜHIK .
        
Pikkust saab mõõta joonlaua ja mõõdulindiga. Mõnikord  saab ühte 
ja  sedasama asja mõõta mitmest eri kohast. 
1. Mida on hea mõõta joonlauaga?............................................................ 
................................................................................................................ 
2. Mida on hea mõõta mõõdulindiga?....................................................... 
................................................................................................................ 
     Joonlaud ja mõõdulint on kriipsudega jagatud väiksemateks osadeks. 

     Meeter on jagatud 100-ks ühepikkuseks osaks.  
     Neid osi nimetatakse sentimeetriteks. 

Sentimeetriga mõõdetakse pisemaid asju, näiteks:................................ 
............................................................................................................... 
  

 1 meeter = 100 sentimeetrit 
 
1 dm =       10 cm
1   m =     100 cm = 10 dm
1 km =    1000  m