3. Joonesta vihikusse vastavate pikkustega sirglõigud:  
                                                                       3cm, 1dm, 1dm 5cm, 45mm . 

4. Mõõda: 
    kokaraamatu pikkus ............ , laius ............  ; 
    köögiukse laius  ...........  ;  piimakannu kõrgus ...........  ; 
    ........................................................................................ 

5. Väljenda sentimeetrites. 
20mm = ..... cm    4dm = .....cm    2dm 8cm = ....... cm   7dm 3cm = ...... cm 
40mm = ..... cm    7dm = .....cm    6dm 1cm = ....... cm   3dm 9cm = ...... cm 

6. Väljenda: 
a) sentimeetrites ja             b)detsimeetrites ja            c) meetrites ja 
     millimeetrites                     sentimeetrites                    detsimeetrites 
36mm=.....cm ....mm           27cm=.....dm ....cm          18dm=.....m ....dm 
75mm=.....cm.....mm           54cm=.....dm.....cm           97dm=....m.....dm 
28mm=.....cm.....mm           39cm=.....dm.....cm           52dm= ....m.....dm 
84mm=.....cm.....mm           44cm=.....dm.....cm           39dm=.....m.....dm 

7. Katil oli 2m 5dm paela. Tal kulus sellest põlle kantimiseks 9 dm.  
    Mitu detsimeetrit paela jäi Katil järele?    
    2m 5dm = .......dm ;     ...... dm - 9dm = ......dm 
                                                                         Vastus: ....... dm paela. 

8. Ville on 89 cm pikk. Tiiu aga 9dm ja 4cm.pikk. 
    Kumb lastest on pikem ja kui palju pikem? 

Vastus: .............................................................................................. 

9. Arvuta. 
1m - 10cm = ...............    1m - 3cm = .................     1cm - 6mm = .............. 
1m - 20cm = ...............    1m - 8cm = .................     1cm - 2mm = .............. 
1m - 60cm = ...............    1m - 5cm = .................     1cm - 4mm = .............. 
1m - 40cm = ...............    1m - 7cm = .................     1cm - 1mm = ............. 
1m - 90cm = ...............    1m - 1cm = .................     1cm-10mm = ............. 

10. Arvuta. 
3m 21cm + 5m 10cm= .......................        2000m + 3000m = ........... km 
5m 33cm + 2m 22cm= .......................        1000m + 7000m = ........... km 
8m 30cm + 1m 18cm= ........................       4000m +      2km= ............km 
4m 50cm + 5m 50cm= .......................        3000m +      5km= ............km 
6m   8cm + 3m 12cm= ........................          26km+      8km= ............km 
1m 39cm + 4m   1cm= ........................          69km+    11km= ............km