Mahuühikud
 
     Eile valmistasid sa oma mõõduklaasi. 
1. Mis sa arvad, kas kõik omavalmistatud mõõduklaasid on ühesuguse 
mahuga?.......................................................................................... 
2. Mis võib olla põhjuseks, et isetehtud mõõdunõud on ebatäpsed? 
......................................................................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

     Mahtu mõõdetakse liitrites. 
 

LIITER ON MAHUÜHIK, MILLEGA MÕÕDETAKSE VEDELIKKE.
Väiksemaid vedelikukoguseid saab mõõta milliliitrites. 
3. Mida saab mõõta liitritega? 
......................................................................................................... 
........................................................................................................ 
 
1liiter = 1000 milliliitrit
1l = 1000ml
Vedeliku mahtu liitrites ja milliliitrites saab mõõta täpse mõõdunõuga. 
    
 
     Kui palju õhku on 1 liitrises purgis, kui see on poolenisti vett täis? 
...............................................................................................................