Mass ja massiühikud
   
     Köögiriiulil seisavad reas ääreni täis 
kuivainetopsid. Ühes on jahu, teises  
suhkur, kolmandas kaerahelbed.  
     Kui sa võtad topse kordamööda kätte, 
võid nad reastada raskuse järgi. 
Raskemal topsil on suurem mass.
 
MASS NÄITAB, KUI PALJU AINET ON  ASJAS.
  
2. Massi saab mõõta kõikidel ainetel - ......................... , ........................ , 
.................................. . 
1. Kuidas saada teada, millises topsis on ainet kõige rohkem? 
................................................................................................................. 
................................................................................................................ 
3. Parim viis ainete masside võrdlemiseks 
    on kaalumine. 
. 
KAALUGA SAAB VÕRRELDA 
      KAHE AINE MASSE.
 
Siin on massid võrdsed
ja kaal püsib tasakaalus.
Ainete masse mõõdetakse kilogrammides ja grammides. 
 
1kilogramm = 1000 grammi 
           1kg = 1000 g 
       1 tonn = 1000 kilogrammi 
 1t = 1000 kg
 
0,5 kilogrammi = 500 grammi 
0,5 kg = 500 gr = pool kilo 
0, 25 kilogrammi = 250 grammi 
0, 25 kg = 250 gr = veerand kilo
 
4. Millises pildil olevas nõus on kõige rohkem ainet?........................... 
    Millises on ainet kõige vähem?....................................