Kas tunned köögiteadust?
 
1. Mille poolest kõik munad üksteisega 
    sarnanevad?........................................ 
............................................................. 
............................................................. 
2. Mille poolest munad üksteisest erinevad? 
................................................................... 
................................................................... 
...................................................................
3. Mõõda joonlauaga, kui pikk on üks muna pildil? ........................................ 

4. Oh! Muna kukkus maha!  
    Kummal on suurem mass, kas tervel munal või katkisel munal? 
    Tõmba õigele vastusele joon alla! 

           - tervel munal on suurem mass 
           - katkisel munal on suurem mass 
           - mõlemal on ühesugune mass 

5.Märgi lünkadesse kas gaasiline, vedel või tahke! 
   a)Mõtle, milline on muna enne kui hakkad temast toitu valmistama: 
                             väljaspoolt on muna...................................... 
                             seespoolt on muna........................................ 

   b)Milline on muna kui sa ta ära keedad ...................................... 
   c)Milline on muna kui sa ta ära praed?. ...................................... 
6. Milliseid toiduaineid pead 
    kokku segama, et teha pannkooke? 

7.Joonista, milliseks muutub  
   pannkoogitaigen kuumuse mõjul! 

....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
.......................................