Üheskoos valmistasite te võileivatordi. 

5. Missugused toiduainete omadused võileivatordis muutusid? 
.................................................................................................. 
6. Missugused toiduainete omadused ei muutunud? 
..................................................................................................

KUJU MUUTMINE EI MUUDA AINE OMADUSI.