Pipi Pikksukk         Astrid Lindgreni järgi.
                                       III

     "Täna me kooli ei lähe," ütles Tommy Pipile,"sest meil on
küürimispühad."
     "Haa!" hüüdis Pipi. "Jälle ebaõiglus! Tõepoolest, minule ei anta mingit küürimispüha, kuigi seda oleks hädasti vaja. Vaadake ainult, kuidas köögipõrand välja näeb! Aga muide," lisas ta, "kui ma hästi järele mõtlen, siis võin ma küürida ka niisama, i l m a pühadeta. Ja just seda ma kavatsengi teha, olgu küürimispüha või mitte. Tahaksin näha, kes saab mind keelata! Istuge köögilauale, siis te ei jää mulle jalgu!"
     Tommy ja Annika ronisid kuulekalt lauale ja sinnasamasse hüppas ka Härra Nilsson, kes ennast Annika sülle magama keris.
     Pipi soojendas suure pajatäie vett, mille ta siis vähimagi
kõhkluseta köögipõrandale kallas. Seejärel võttis ta oma suured kingad jalast ning pani need hoolikalt leivataldrikule. Siis sidus ta kaks küürimisharja oma paljaste jalgade otsa ja sõitis harjadel nagu uiskudel üle terve põranda nii, et vesi pritsis, kui ta sellest läbi tuhises.
     "Oleksin ilmselt pidanud hakkama uisuprintsessiks," ütles Pipi.