1. Muuda sulghääliku pikkust. Mis sõnad saad?

lind -................................. laut -..................................
sild - ............................... palg -.................................
lauk - ............................... rant -.................................
pint -................................. kand - ...............................

Koosta kahe saadud sõnaga laused.
....................................................................................
................................................................................... 

2. Kirjuta lünka k, p, t või g, b, d.   

    Ka ....alvel vajame me ....uuvilju . Ema ....eetis
...agavaraks ....ompotte ....reekidest, ....irnidest ja ....loomidest. ....oorelt saama süüa .....anaane, ....ranaate ja ....reipe. Tädi ....loria ütles, et tema armastas lapsena süüa ....atleid. Aga meie ....eebile meeldib kõige enam ....organdimehu. 
Mispärast on juustus augud?

Seistes juust käärib ja käärimisel tekib gaas, mis ei pääse juustumassist välja. Gaas jääb juustu sisse mullikestena
pidama ja neist mullikestest tekivadki augud.

kok5.jpg (9106 bytes)

Miks limonaad kihiseb?

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

pujpg.jpg (9210 bytes)