1. Vaata joonist, täida lüngad.   
See kujund on  SILINDER.   
Silindri põhi on ........................ kujuline.   
Silindril on ................ põhja.   
Silinder on pöördkeha.   
Tee väike katse : võta 1 ristkülikukujuline papitükk (postkaart).   
Pööra seda ristkülikut ümber ühe külje.   
Mida märkad?
 2. Värvi need kujundid, mida vajad silindri meisterdamiseks.   
 

3. Nuputa. Värvi vastavalt eeskirjale.  

4. Joonista või kirjuta, milliseid silindrikujulisi esemeid tead.   
  
  
  
   

5. Arvuta. Ühenda vastuste järjekorras.   
33 + 7 = .......    59  - 4 = .......   
27 + 2 = .......    47  - 2 = .......   
56 + 2 = .......    33  - 0 = .......   
13 + 7 = .......    65  - 5 = .......   
80  - 1 = .......    92 + 7 = .......   
40  - 3 = .......    74 + 5 = .......   
60  - 6 = .......    23 + 7 = .......   
90  - 2 = .......    26 + 3 = .......
 
 Kas tead, kuidas kutsutakse seda peakatet? ...............................  
Kellele võiks see kuuluda?  ...............................................