4. Vaata joonist, täida lüngad.   See kujund on  KOONUS.    
  
Tal on ............................ kujuline põhi, ............. külg ja .............. tipp.    
Koonus sarnaneb ............................ ,    
kuid tal puudub ................................... .    
Koonus on pöördkeha.    
Tee väike katse: võta 1 kolmnurkne    
joonlaud. Pööra seda ümber ühe külje. 
Mida märkad? 
5. Värvi kõik koonused punaseks ja silindrid roheliseks.    
    
   
 
6. Meisterda endale koonus.   
* Keera ristküliku kujuline paber koonuseks ja kleebi kokku.   
* Pane niit nõela taha ja kinnita niidi külge väike nööp.   
* Pista nõel seestpoolt läbi koonuse tipu välja.   
   Nööp jääb koonuse sisse.
 * Mõõda koonuse külg alates tipust niidi abil võrdseks.   
 * (kontrolli, et niit oleks sobiva pikkusega)   
 * Lõika üleliigne osa paberist ära.   
 * Joonista teisele paberile koonuse abil sobiv ringikujuline põhi.   
 * Kinnita põhi kleeplindi abil.   
   Enne põhja täielikku sulgemist võid panna koonusesse väikese üllatuse parimale sõbrale ja kaunistada koonuse tipu paberiribadega.   
   Saidki toreda koonus-pakendi!   

7. Rühmita tehted ja kirjuta need õigetele kujunditele:   
Ülesanded,mille tulemuseks on PAARIS ARV, kirjuta KOONUSELE ja   
ülesanded, mille tulemuseks on PAARITU ARV, kirjuta SILINDRILE.   
47+2      62+4     
33+5      88+2     
69+1      73+2      
55+3      32+7      
 
66-3     36-5 
48-7     55-5 
89-5     99-5 
27-3     68-3