5. Vaata joonist. Täida lüngad.  
See kujund on PÜRAMIID.     
Ta sarnaneb ......................................., kuid     
PÜRAMIIDIL on  ............ külge     
                           ............. alus või põhi     
                           ............. tippu     
                           ............. nurka     
                           ............. serva
6. Värvi kujundid, mida vajad püramiidi meisterdamiseks.     
     

7. Püramiide ehitati Vanas-Egiptuses valitsejate hauakambriteks.     
   Arvuta ja lahenda mõistatus. Milline on vanim püramiid?     
 49  -   3 = ....... 
  89 + 11 = ........ 
  27  -   9 = ....... 
100  -   4 = ....... 
  29 +   9 = ....... 
  73  - 10 = ....... 
  80  -   6 = .......
 
A
D
E
I
K
M
O
52
46
38
74
82
37
18
 
P
R
S
Z
T
Ü
27
63
96
100
50
30
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
 
60  -  8 = ........ 
88 +  8 = ........ 
90 - 40 = ........ 
26 +11 = ........ 
78  -  4 = ........ 
78 +  4 = ........ 
35  -  8 = ........ 
80 - 50 = ........ 
69  -  6 = ........ 
40 +12 = ........ 
42  -  5 = ........ 
68 +  6 = ........ 
50 +24 = ........ 
30 +16 = ........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Arvuta. Saad teada, mis sajandist pärineb see püramiid.