10.Küpsetame!

Parimal juhul on soovitav teha tund köögis või õppeköögis. Kuna paljudes koolides viimane puudub saab tundi läbi viia ka klassis kasutades elektrilisi vahvlimasinaid, röstereid jms. Soovi korral võib teha hoopis klassiõhtu, kus valmistatakse külmi ja kuumi toite (jäätist ja kooki).

Soojusenergia mõjul võib aine minna ühest olekust teise. Toome näiteid.
Soojusenergia võib panna ka aine molekule muutuma keemiliselt. Siis toimuvad toidus pöördumatud muutused.
Millised muutused toimuvad toiduvalmistamise käigus?

Lapsed pakuvad näiteid.

1.Küpsetame ise midagi, näiteks vahvleid, pannkooke, röstime saia.
2.Liikumismäng:

Mis juhtub erinevate ainetega kuumutamisel.
Tähista kriidiga saalipõrandale 2 ringi.

a)Paiguta lapsed paarikaupa 2 ringi sisse, ühes tüdrukud, teises poisid paarikaupa. Lapsed on kaks eri liitainet. Kuumutamisel võivad nad käest lahti lasta ja ringis joosta, jahtumisel võtavad taas käest kinni.

b)Ühenda nüüd ringid omavahel. Kuumutamisel lasevad lapsed kätest lahti ja jooksevad, jahutamisel moodustavad nad uued paarid (poiss ja tüdruk koos), tekib uus aine. Selgita, et midagi sarnast tekib ka toitudes kuumutamisel.

Emakeel
kordamine

Selle teema juurde sobiks loovtöö ettevalmistamine teemal, mis eeldab vestlust ema või vanaema või isaga (selle inimesega kodus, kes peres kõige enam küpsetab ja kelle küpsetised lastele eriti meeldivad), näiteks: "Minu vanaema (ema) küpsetab", "Meie isaga küpsetasime".
Vesteldakse sellest, mida keegi tahaks kirjutada ning kirjutatakse tahvlile ja lapsed ka vihikusse või paberilehele küpsetamisega seonduvaid sõnu, et tekiks abistav õigekirjasõnastik iseseisva töö jaoks. Vestelda tuleks ka sellest, et lause mõte peab olema selge ja arusaadav ning seepärast ei tohiks laused olla väga pikad.
Proovitakse öelda mõtteid väga lühidalt, pikemalt ja liiga pikalt, et tekiks võrdlusvõimalus.