13.Keedame kivi-raua suppi!

Milliseid tahke ja vedela aine segusid on olemas. Et toiduga ei saa mängida, siis ei keeda lapsed mitte tavalist suppi vaid kivi-raua suppi.

1.Iseseisev töö: Kuidas teha tahkest ja vedelast ainest segu.
a)Kivi-raua supi tegemine.

Soovitav on enne katsetamise algust panna lauale lai valik mitmesuguseid töövahendeid, mida lapsed saavad oma katse läbiviimiseks valida - plasttopsid, tühjad plastkarbid, kirjaklambrid, naelakesed, kivikesed, puutükikesed, kohvifiltrid, pintsetid, magnetid ja veekann.
Lapsed mõtlevad, millistest koostisosadest võiks nende supp koosneda.
Nad segavad oma supi valmis.

b)Kas kivi-raua suppi saab lahutada koostisosadeks?

Lapsed mõtlevad, kuidas segu osadeks lahutada.
Kasutada võib filtreerimist (kohvifiltri või kuivatuspaberi abil), sorteerimist (näit rauaosakesed ja kirjaklambrid saab eraldada magnetiga, puuosakesed saab eraldada veepinnalt).
Katsetamise lõpuks jagatakse oma arvamusi - milline meetod töötas kõige paremini.
Võib selgitada, et selliseid töömeetodeid kasutavad ka teadlased.