1.Vaatame kööki

Köök on üks huvitav koht, kus alati midagi sünnib. Köök on õige paik esimeseks kohtumiseks erinevate ainetega.
Uurime köögipilti või kööki. Milliseid erinevaid asju on köögis. Kuidas köögiasju liigitada.

Asjad erinevad üksteisest omaduste poolest. Omadused on värv, vorm jne. Omaduste abil saab asju üksteisest eristada. Sarnaste omaduste alusel saab asju liigitada.
Milliseid omadusi on asjadel köögis?

1.Mäng: arva ära, millest ma mõtlen!

Lapsed pakuvad omadusi (see asi on punane, ümmargune jne.), kuni õige vastus on ära arvatud.
2.Kui palju erivärvilisi asju köögis on?
Proovi liigitada köögiasju värvi järgi! Loe ära mitu ühte värvi asja sa köögis näed. Tee värviline graafik ruudulisele paberile - lahtritesse märgi värvid, mille taha saab kriipse tõmmata, või kirjutada seda värvi asjade nimed.

Kodus : söögiasjade liigitamine maitsete järgi ja tabeli koostamine.

Tööõpetus:

Rühmatöö. Lõikame erinevatest ajakirjadest välja pilte köögiasjadest. Kleebime need rühmatööna paberilehtede peale, nii, et tekiks üks põnev kollaazh "Unistuste köök".

Kodune ülesanne: Lapsed teevad mõistatuste karbid.

Igasse karpi liigitatakse asjad mingi sarnase omaduse alusel. Karbid tuuakse kooli ja siis on lastel võimalik mõistatada, millise omaduse alusel asjad karpi valiti. Mäng õpetab vaatlemist ja liigitamist.

Emakeel
omadused (omadussõnad), eseme kirjeldamine, kirjeldava luuletuse lugemine)

Et asju kirjeldada, vajatakse sõnu, mis ütlevad, missugused asjad on.
Nende sõnade abil saab asju võrrelda või rühmitada.
Need on asjade omadused, sõnad aga omadussõnad.
Enne kirjalikku tööd oleks otstarbekas selliseid sõnu tahvlile kirjutada, selle käigus jälgida nende õigekirja ja vastavalt konkreetsele vajadusele seda kommenteerida (miks just seal just nii on vaja kirjutada - kui on õpitud, see sõna kirjutatakse nii - kui see õigekirjaprobleem tuleb alles edaspidi päevakorda).
Et kirjatehnika on II klassis veel "noor", siis oleks mõttekas ka õpilase poolt tahvlile kirjutatud sõna võtta hetkeks tähelepanu alla selleltki seisukohalt (tähtede kujud, seostamine, proportsioonid).
Alles seejärel võiks asuda töölehtede kirjalike ülesannete täitmisele.