21.Kordamine.
Tähtsamad põhimõisted, mida lapsed võiksid teada on:

Mis on aine (kõik, mida me enda ümber näeme). Millised on ainete olekud (tahke, vedel gaasiline). Miks aine läheb ühest olekust teise (soojuse mõjul)? Soojus võib muuta ainete keemilist ehitust (mis juhtub toiduga keetmisel ja küpsetamisel). Kuidas aineid mõõdetakse (pikkuse, mahu ja massi mõõtmine ning standardsed mõõtühikud ja nendevahelised suhted)

Võib teha ka lõpus veel ühe klassiõhtu, kus saab küpsetada.