3.Tahked ained.

Tunni alguses tuletada meelde tahkete ainete omadused - neil on kindel kuju , mida nad ei saa ise muuta, kindel värv ja (maitse- toidul).

Kas tahkete ainete kuju muutmine muudab tema omadusi.

1.Kokamütsi tegemine paberist.

Lapsed lahendavad ise probleemi, nii, et paberit üle ei jääks. Otsivad vastuse küsimusele, kas kuju muutmine muudab teisi paberi omadusi.

2.Võileivatordi valmistamine.

Lapsed teevad rühmatööna võileivatorti. Sealjuures vaadata, kas leiva, juustu jne. tükeldamine ning või määrimine muudab midagi ainete omadustes (maitse, kuju, värv jne)

Emakeel
missugune?, missuguse?, raamatu pealkiri tekstis)

Teemalehe täitmisel, kui kokamüts on tehtud, on vaja meelde tuletada, kuidas kirjeldada eset.
Kirjeldus on seda täpsem, mida enam teatakse vastava eseme omadusi.

Siirdudes emakeelelehe juurde, pöördutakse tagasi Karlssoni meenutama, sest harjutus viib mõtted sinna.
Nüüd peaks olema vähemalt üks (hea, kui rohkem) raamat olemas, et siseneda korraks Karlssoni lugude teise ossa ("Karlsson katuselt hiilib jälle") peatüki "Karlsson harrastab kukli- ja pannkoogitirriteerimist" umbes 5. leheküljele.
Sealt võiks lõike lugeda ja sealse kirja õigesti ümber kirjutada koos avastatud vigade analüüsimisega
.