5.Gaasid.
1.Katse. Mis on tühja klaasi sees?

Näita lastele tühja klaasi ja küsi, mis on selle sees. Kui keegi ei paku õhku, siis teha järgmine katse: Valada kaussi vett ja asetada kummuli klaas otse kaussi. Seejärel kallutada klaasi serva, et õhumullid pääseksid vabalt liikuma. Küsida uuesti, mis oli klaasi sees.

Selle katse täiustatud variandiks on katse, kus läbipaistva plasttopsi põhja külge kleebitakse kleeplindiga tilluke paberlaevuke või midagi sarnast. Kui panna tops suu allapoole otse vette, siis jääb õhk topsi sisse ja paberlaev ei saa märjaks. Selline katse tõestab, et õhk võtab ka ruumi - vesi ei pääse topsi sisse.

Tuletada meelde gaaside omadusi: Nad täidavad alati kõik ruumi täielikult. Gaasidel pole sageli värvi - nad on nähtamatud.

2.Katse. Kuidas tekib gaasi?

Paneme plastpudelisse purustatud munakoori. Valame munakoortele lahjendamata söögiäädikat. Hoiatada lapsi, et äädikas ei satuks silma ega suhu! Kinnitame pudelisuu külge õhupalli. Lapsed jälgivad katset ja joonistavad, mida nad nägid. Pudelisuu külge seotud õhupall läheb tekkivat süsihappegaasi täis.

3.Katse: Mida gaas saab teha?

Asetame lauale suuga väljapoole kilekoti ja laome sellele raamatuid. Küsida, kas saame õhu abil raamatuid tõsta? Raamatute tõstmine kilekoti täispuhumisega.

Lapsed mõtlevad, kus on meie ümber gaase (seebimullis, õhupallis, limonaadimullikestes jne.)

Emakeel
k,p,t või g,b,d sõna alguses

Selle teema puhul ei ole lastel palju vaja katsega seoses kirja panna. Nad võivad proovida seda ka päris iseseisvalt teha. Kui aga on karta, et mõnel lastest võib see kaasa tuua tublisti kirjavigu, oleks ikka kasulik anda teatud sõnadele eeskuju. Et asi liiga etteütlemisena ei toimuks, võiks ju olla sõnu tunduvalt rohkem ja tähenduselt selliseid, et võiks tekkida valiku ja ise otsustamise võimalus (näiteks plakat või tahvlile valimis kirjutatud kogum).

                                                     vesi       ruum täidab vedelik

gaas    mitte     katab       nähtav

õhk      tahke    tungib        midagi

aine      pudel     nähtamatu

Lugemiseks sobiks ka Karlssoni-raamat peatüki "Karlsson avab onu Juliusele muinasmaailma" umbes 10 lehekülje kohalt.