7.Kuidas takistada jääd sulamast? Kuidas kiirendada sulamist?

Uurime mida teeb külm!

Iseseisvad katsed. Laps peab püstitama hüpoteesi ja seda kontrollima.

1.Laps mõtleb ja viib läbi katse püüdes takistada jäätüki sulamist soojas ruumis?

Laiendada laste teadmisi sellest, et isoleerides jää nii, et ta ei puutu kokku soojusega saab seda hoida sulamast.
Eriti tähtis on lapse planeerimisoskuse arendamine. Laps paneb kirja, mida ta kavatseb teha ja otsib kokku vajalikud materjalid. Kasutada võib igasuguseid isoleerimismaterjale, alates kindast, vatist, pappkarbist jne.
Katset alustavad lapsed kõik üheaegselt pärast seda, kui nad on katse planeerinud. Kelle jäätükk sulas kõige aeglasemalt?
Et katse kestab pikemat aega, tehakse seejärel teine katse:

2.Laps mõtleb kuidas panna jäätükki kõige kiiremini sulama.

Katse planeerimine ja alustamine toimub analoogiliselt eelmise katsega.
Kelle jäätükk sulab kõige kiiremini. Mida see katse sulle huvitavat õpetas?
Teha ühised kokkuvõtted. Jäätüki sulamist mõjutab soojus. Isolatsiooniga saab hoida jäätükki ümber madalat temperatuuri. Soojus , mis jääd ümbritseb (kuum vesi, radiaator, pihusoojus) sulatab jää kiiremini.

Mida teeb külm? Teeme jäälossi.2 tundi.

Jäälossi ehitamise võib selles teemas kavasse võtta sobivate ilmastikutingimuste olemasolul. Sobivad nõud jäävormide tegemiseks saab valmistada vanade plastpudelite poolitamisel.

1.Esimeses tunnis segatakse veele hulka vesivärvi ja valatakse vesi jäävormidesse.
Vett saab külmutada kas õues või külmkapis.

2.Järgmisel päeval tuuakse jäävormid klassi.
Et jääd kätte saada, kastetakse vormid hetkeks kuuma vette.
Jäälossi ehitamiseks laotakse vormid üksteise otsa suuremale alusele.
Parem on seda teha soojas ruumis.
Et jäätükke liita, riputatakse tükkide vahele pisut soola - siis jää pealispind sulab ja jäätub hiljem uuesti.
Valmis jääloss viiakse uuesti külma kätte.
Jääloss paistab eriti ilusana hämaras, kui panna sellese põlema küünal.

Emakeel
õigekirja harjutamine

Selles teemas peaksid kõik sõnad olema arusaadavad, kuid on küllalt palju teemakohast kirjutamist.
Siin võiks emakeelealane töö tulla teemasse enne katseid või katsete sissejuhatusena ja kanda õigekirjaharjutuse iseloomu.
Üks võimalus võik olla: Iga laps võiks vastata küsimusele mõne lausega (paberilehel).
Siin ei tohiks lapsi kiirustada. On vaja ennast olukorda siise mõelda ja kaaluda ilmselt mitmete võimaluste vahel, millega elu või fantaasia on juhuslikult kokku viinud.
Kui mõte kirja pandud, tuleks tõsta järgmine - keelealane küsimus: missuguste sõnade kirjutamisel on mul kahtlus, kas sai õigesti (võiks mingi värviga joonida).
Siis võiksid lapsed paari kaupa üksteise tööd lugeda ja joonitud sõnade osas nõu pidada.
Need sõnad, mille kohta nüüd veel vajatakse nõuannet, võiks joonida teise värviga ja seejärel võiksid lapsed need sõnad tahvlile kirjutada (lipikutele kirjutada või suuliselt küsida nõu, pöördudes kas kaaslaste või õpetaja poole). Ühise arutluse järel teeb igaüks oma töös vajalikud õigekirja parandused ja kirjatehnikaharjutusena kirjutab oma teksti ümber teisele paberile, et seda saaks kausta paigutada.

Kui kogu teemaalane töö läbi, on huvitav alguse mõtteid lõpumõtetega võrrelda ja teha isiklik järeldus - mis muutus minu arusaamistes selle päeva jooksul.