8.Teeme jäätist.

Selles tunnis uurivad lapsed, milliste toitude valmistamiseks on vaja külma. Kasutada saab eelmistest tundidest saadud teadmisi ja vaatlusoskusi. Tundi võib teha kordamistunnina.

1.Jäätise valmistamine.

Uuri jäätise algkomponentide olekut.
Tee jäätis õpetuse järgi valmis. Kui ei saa segada jääd, võib vabalt kasutada lund. Katse paremaks õnnestumiseks võib jäätisekotti panna akna taha jahedasse.
Milliseks muutus jäätis külmumisel?
Õpime hindama. Kas selline jäätis oli parem või halvem poejäätisest?

Emakeel
koma et ja kuid ees, lugu küsimuste toel

Emakeele osas tuleks alustada tekstivaatlusest, meenutamaks lauselõpumärke.
Seda võib teha igasuguse raamatu või ajakirja baasil, aga saab teha ka teemalehe "Teeme jäätist" teksti abil.
Sellel lehel on olemas kõik lauselõpumärgid ning üsna mitu koma.
Peale lõpumärkide leidmist otsitakse tekstist veel märke ja leitakse need komad.
Kui on tekst, milles on jutumärke, siis tuleb ka need ära märkida ja tuletada meelde, mida sellised "paariskomakesed" tekstis tähendavad (kellegi täpne jutt, raamatu pealkiri, kui teatakse, siis ka ajalehe või ajakirja pealkiri).
Eesmärk on jõuda komani.
Lapsed peaksid saama teada, et on olemas terve rida tavaliselt lühikesi sõnu, mille ees peab alati seisma koma. Neid sõnu nimetatakse sidesõnadeks.
Et neid sidesõnu, mis nõuavad ette koma, on palju, tuleb hakata neid tasapisi meelde jätma. (n.: Täna jätame nendest meelde kaks. See lugu aitab sul uurida, missugused just.)
Sellele võiks järgneda mingi tekstilõik või laused, kus sidesõnadeks on ainult kuid ja et ning nende ees seisab koma.
See võiks olla ka tekst tahvlil, näiteks:

Kas oled mõelnud, et võiksid ise jäätist teha? Isetehtud jäätis on täitsa lahe, kuid mitte väga õhuline. Ained pane topsi, kuid ära täida seda ääreni! Tops aseta külmkapi külmutuskambrisse, et maiustus jäätuks! Seda jäätist on mõnus ka niisama limpsida, kuid eriti hea on see maasikakompotiga.

Leelo Tungal on kirjutanud luuletuse komast, mis on ka töölehelt. Loetakse.