Me võime maailma tajuda

     Maailm sinu ümber on imepärane. Selleks, et märgata kõike ümbritsevat,
on vaja meeleelundeid
    Inimese meeleelundid on silmad, kõrvad, nina, keel, nahk ja tasakaaluelund.

1. Kirjuta, mida tajuvad sinu meeled: