TEKSTÜLESANNETE  LAHENDAMINE

3.Teise klassi lapsed sõidavad tervishoiumuuseumisse. Bussis on 17 tüdrukut. Poisse on 8 võrra rohkem. Mitu poissi on bussis? 
Leia ülesandest küsimus ja kriipsuta see alla.  Lõpeta laused: 
Bussis sõidab ....... tüdrukut.  Poisse on ............................ . Vastuse saan .......................... tehte abil. 
     Kui ülesandes küsitakse:

  Lahenda tekstülesandeid järgmise plaani järgi: 
  1. Loe ülesanne hoolikalt läbi. 
  2. Vaata, mida tahetakse teada. Otsusta, kas antud hulgad tuleb ühendada, hulgast osa eemaldada või hulki võrrelda 
  3. Kirjuta võrdus. 
  4. Lahenda võrdus.          5. Kontrolli vastuse õigsust.     


6. Kirjuta vastus.

4. 1.klassis on 26 õpilast , 2.klassis aga 7 õpilast rohkem. 
  Mitu õpilast õpib 2.klassis?
....................................................... 
....................................................... 
    Vastus: 

5. 3.klassis õpib 26 õpilast. Haiguse tõttu puudub 2 poissi ja 3 tüdrukut.  Mitu 3.klassi last käib koolis? 
....................................................... 
....................................................... 
   Vastus: 

6. Koosta ise tekstülesandeid antud arvupaaridega. 
       27   5          43   9          7   46

7.Arvuta!  

 

+7

37

 

46

 

55

 

69

 

78

 

84

 

86

 

88

 

93