2. Loe tekst läbi ja vasta küsimustele!

                                                 Tuisk talvel                      E. Peterson

     Paksud pilved lendasid üle taevalaotuse ja kuulutasid vastlapäeva-tuisku, mis ka igal silmapilgul võis alata. Tuulel oli praegu täis voli käes. Just nagu oleks mõni nägematu, pahur kangelane lahti lastud, nõnda mässas tuul. Korra vilistas ta majanurgalt, nagu narriks ta koeri ehk kohutaks varblasi herne- või nisukuhila juurest ära. Korra puhus ta nagu ilmatust sepalõõtsast valjult üle maa ja mere. Ja juhtus ta siis majade vahele - oh seda keerlemist ja pöörlemist! - seal kargas ta nagu nõdrameelne maja akende luukide kallale ja raputas neid kõige jõuga. Seal tõmbas ta poollahti jäänud eeskojaukse pärani ja virutas ta siis niisuguse jõuga vastu majaseina, et terve hoone värises.
       Kohkudes kuulatas arg tütarlaps tormi mässamist ja tasa ütles ta emale: "Tuul! " ning siis võttis ema küünlatule ja läks sidus ukse paelaga kinni.
       Korra keerutas tuul majanurga taga virinal kannapeal ümber, siis kummardus maha, tõmbas paar kamalutäit lumepuru ja pillas selle üle maja katuste laiali. Sealjuures naeris ta oma tembu üle nii hullusti, et kuulajal külm värin soojas toas üle keha käis ja ta tasa hüüdis: " Oh kui kange tuul! "
     Aga tuul ei küsinud sellest midagi, seal mässas ta juba õlest katusega maja lakas - no seal oli tal päris lust! - aga ühtegi, ka sellest oli tal varsti isu ära ja uludes tormas ta üle laia lagendiku paksu metsa, ainult mühinat ja kohinat kuulda andes.

1. Mida kirjeldab tekst " Tuisk talvel"?
2. Missugusena on kirjanik kujutanud tuisku?
3. Kui sa satuksid päriselt sellise tuisu kätte, siis milliste meeltega sa tajuksid seda enda ümber?
4. Milline pilt tekib sul silme ette seda teksti lugedes? Joonista see !