3. Täida tabelid.  

5

       

8

       

9

       

6

     

 

+

48

88

68

38

7

     

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

     

 

+

49

79

69

89

 4. Arvuta. Lahenda mõistatus.
     Kirjuta ülesande järel olev täht õige vastusega kuubile.
 

82 + 9 + 5 = ....... T 
54 + 7 + 3 = ....... A 
28 + 3 + 4 = ....... U 
45 + 6 + 6 = ....... A 
67 + 4 + 4 = ....... R 
89 + 2 + 8 = ....... Ö
35 + 6 + 7 = ........ M 
26 + 6 + 6 = ........ U 
68 + 5 + 7 = ........ I 
55 + 7 + 7 = ........ L 
37 + 5 + 5 = ........ R 
18 + 8 + 8 = ........ S 
83 + 9 + 8 = ........ Ö


5. Laos oli 36 purki musta värvi ja 48 purki valget värvi.  
    Laost viidi ära 19 purki värvi. Mitu purki värvi jäi lattu? 
    ......................................................................................... 
    Vastus: ......... purki värvi. 

6. Asulas on 15 neljakorruselist ja 29 kahekorruselist maja. 
    Ühekorruselisi maju on 38 võrra rohkem kui nelja- ja kahe- 
    korruselisi kokku. Mitu ühekorruselist maja on selles asulas? 
    ............................................................................................... 
    ............................................................................................... 
    Vastus: ......... ühekorruselist maja. 

7. Proovi joonestada need kujundid pideva joonega, pliiatsit 
    paberilt tõstmata.