H SÕNA ALGUL

1. Loe ja võrdle sõnade tähendusi. Tee suuliselt nendega lauseid.

hall - all hallikas - allikas hõng - õng
hele - Ele halg - alg(kool) hai - ai!   

 

hobu.jpg (16847 bytes) Jäta meelde mõned sõnad, mille ette tuleb h kirjutada:

HOBUNE, HAMBAD, HIIR, HANI, HÄDA, HERNES, HUNT, HAIGLA, HALB, HEA, HAKKAMA, HOMMIK, HALL jne.

2. Kirjuta sõna algusesse h, kui vaja.

....all ......obune nosis ......eina. Põranda .....all krõbistas ......iir. Vapper ....ani ....ei kartnud .....unti. ......ommikuks ....oli ....aige paranenud. .....erned ja .....oad on maitsvad kaunviljad. 

3. Kirjuta välja h-tähega algavad sõnad 11. päeva töölehelt, mille pealkirjaks on "Kuidas hoida silmi?"

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4. Paranda vead.
   
Obune   aigutas.   Moos   allitas.    Ambad   holid   katki.  Iir   krõbistas    heintes.   Ommik   oli   all   ja    sombune.   Aigla   on   mõeldud    aigetele.  Haige   unt   nägi   alb    välja.  Ernes   akkas   veerema.     Igavene   äda   selle   anega.    Õng    ligunes    vees    ja    ootas   avipurakat.