Millest tekivad helid?

     Helidel on maailmapildis tähtis koht. Kujuta hetkeks ette hääletut maailma. 
     Kuidas helid tekivad? 
     Tiriseb äratuskell. Kõlisti võnkumine paneb võnkuma õhuosakesed  kella ümber. Nii levib heli lainetena ümber heliseva äratuskella meie kõrvani. Siis kuuleme tirinat. 

HELI TEKIB ESEMETE VÕNKUMISEL.

1. Joonista, kuidas levib heli tiriseva äratuskella ümber!   

HELI ON ENERGIA LIIK, MIS AITAB MEIL KUULDA.

     Helid saavad levida ainult seal, kus on ainet, mida võnkuma panna. 
     Sellist ruumi, kus pole ainet, nimetatakse vaakumiks. Vaakumis heli ei levi. Näiteks kosmoses on aineosakesi niivõrd hõredalt, et seal heli ei levi.  

Teeme helisid! 

1. Võta kummipaela üks ots hammaste vahele.Venita paela teist otsa käega. 
2. Mis juhtub, kui kummist tõmmata?................................................... 
3. Milliste esemete võnkumisel veel heli tekib?  
  ..........................................................................................................
     Mõned helid on kõrged, teised madalad.
 
     Proovi muuta heli kõrgust, lühendades või pikendades kummi. 
     Pikema kummipaela võnkumisel tekib................................ heli. 
     Lühema kummipaela võnkumisel tekib ..............................heli. 
     Aeglasel võnkumisel tekivad madalad helid.  Kiirel võnkumisel tekivad kõrgemad helid. Otsusta hääle järgi, kumb putukas liigutab kiiremini tiibu, kas kärbes või sääsk? .................................................